ประวัติความเป็นมา

ครอบครัวชุติมากับบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้นหลังใหม่ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พศ. 2502
ครอบครัวชุติมากับบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ 2
ชั้นหลังใหม่ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พศ. 2502

บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ขั้น

บ้านหลังนี้เจ้าของเดิมคือ นายหน่อและนางบุญยวง ชุติมา ลักษณะของบ้านเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้เป็นห้องแถว 4 ห้องติดกับถนนท่าแพ ส่วนที่อยู่ติดท่าแพซอย 5 เป็นประตูบ้าน ซึ่งในบ้านมีบริเวณกว้างมากและมียุ้งข้าวยาวขนานติดกำแพง นายหน่อและนางบุญยวง ได้เลี้ยงชีพด้วยการขายข้าวจากการทำนา บรรทุกข้าวโดยเกวียนมาเก็บไว้ในยุ้งข้าวที่อยู่หลังบ้าน เพื่อรอการขายต่อไป

นางบุญยวง ชุติมา เป็นพระสหายของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ซึ่งในระยะนั้นพระองค์ได้เสด็จกลับมาประทับอยู่ที่เชียงใหม่ แล้วนางบุญยวงได้ตามเสด็จไปในที่ต่างๆอยู่เสมอ และพระราชชายาก็ได้เคยเสด็จมาที่บ้านหลังนี้ด้วย

รูปถ่ายจากระเบียงบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้นหลังเก่าเมื่อกว่า 80 ปีที่แล้ว
รูปถ่ายจากระเบียงบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ 2
ชั้นหลังเก่าเมื่อกว่า 80 ปีที่แล้ว


จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2494 บ้านหลังนี้ก็ทรุดโทรมลงไปมาก บิดาของข้าพเจ้าซึ่งเป็นลูกชายของนายหน่อและนางบุญยวง ชุติมา ชื่อ นายธรรม ชุติมา ซึ่งมีอาชีพเป็นครู และมารดาของข้าพเจ้าชื่อนางจันทร์เม็ด ชุติมา ซึ่งค้าขายแบบเรียนและเครื่องเขียนอยู่กับบ้าน จึงรื้อยุ้งข้าวหลังบ้าน แล้วปลูกบ้านไม้หลังเล็กๆเอาไว้อยู่ชั่วคราว จากนั้นจึงรื้อบ้านห้องแถวนี้สร้างใหม่เป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น จนมาถึงปัจจุบันนี้ครอบครัวชุติมา ครอบครัวชุติมา
ครอบครัวชุติมา

นางสาวอมรา ชุติมา