โฮเทล เดอ ออริจิ้น 257 ถนนท่าแพ ตำบลช้างคลาน
อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
50100
ประเทศไทย

+66 53279112
การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก